วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

Infographic วาทะนายกรัฐมนตรี

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

160824170457.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศูนยืปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่4/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
          ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อา .....
จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

160824170357.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมคณะอนุกรรมการศูนยืปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่4/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
          ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อา .....
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประชุมประสานการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่

160824112832.jpg
          อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประชุมประสานการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่ พร้อมกับรับทราบผลการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อุทยานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
          นายอนันต์ คำวัง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปฏิบัติหน้าที .....
การประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาพื้นฐานระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

160824111358.jpg
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพวิชาพื้นฐานระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
          นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศ .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
เทศบาลตำบลสันพระเนตร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง   07/09/2559   
จังหวัดเชียงใหม่ ทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  20/09/2559   
อบต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบราคาจ้าง โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำห้วยป่าช้า   01/09/2559   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ  02/09/2559   
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่  26/08/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 108 (จาก 1073 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 

Infographic

วาทะนายกรัฐมนตรี


นโยบายรัฐบาล

ภาพกราฟิกส์ PRD Info

ชุดคำพูดประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย

 


 
ติดต่อ webmaster