วันที่
.........จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง หรือเครื่องแต่งกายประจำชาติพันธุ์ ตลอดเดือนเมษายน เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2561...........
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

 


จังหวัดเชียงใหม่ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หวังสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ชุมชน

180716153944.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หวังสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มรายได้ชุมชน
          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชีย .....
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดเตรียมโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า

180716150409.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนสานต่อโครงการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า กิจกรรมทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา เศษวัชพืชและขยะในคลองแม่ข่า โดยได้เปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห .....
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

180716001010.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และรับฟังบรรยายสรุปพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ในประเด็นการดำเนินงานในการรับเรื่องร้องทุกข์และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ
&nb .....
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

180714233306.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอีกหลายภาคส่วน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวเชียงใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก
   .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง   02/08/2561   
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  17/07/2561   
เรือนจำจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา  25/07/2561   
โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครงาน  26/07/2561   
โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิตรับสมัครงาน  26/07/2561   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 110 (จาก 1091 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 

Infographic

วาทะนายกรัฐมนตรี


นโยบายรัฐบาล

ภาพกราฟิกส์ PRD Info

ชุดคำพูดประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย

 


 
ติดต่อ webmaster