วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมมาตรการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

141120223958.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมมาตรการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ระดมหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววางมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว หวังสร้างความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว เน้นกวดขันทุกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
      & .....
จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

141120142554.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการปลูกฝัง ความรักชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
          เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมไทยกำลังประสบปัญหาหลายป .....
จังหวัดเชียงใหม่เปิดตลาดเกษตร Farmers Market

141120140837.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่เปิดตลาดเกษตร Farmers Market เพื่อเพิ่มช่องทางการการตลาดสำหรับเกษตรกรเป็นการกระจายสินค้าคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค
          เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรได้ดำเนินการผลิตสินค้าสุขภาพอนามัยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อผู้ .....
รายงานความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมการแข่งขันยกน้ำหนักมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4

141119214613.jpg
          มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รายงานความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมการแข่งขันยกน้ำหนักมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 4 ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดประมาณ 164 คน จาก 31 ประเทศ
          วันนี้ 19 พ.ย.57 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชารจั .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการออกร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP   28/11/2557   
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 52 จ.ลำพูน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรจุยังชีพพระราชทาน  28/11/2557   
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี   01/12/2557   
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จ.ลำพูน ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่  25/11/2557   
สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติและโรงจอดรถ   24/11/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง


 

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 103 (จาก 1026 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster