วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

จังหวัดเชียงใหม่สถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับนครเฉิงตู พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือที่สำคัญ ๕ ด้าน

150330225048.gif
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะไปเยือนนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และการค้าการลงทุนระหว่างกัน พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือที่สำคัญ ๕ ด้าน          
วัน .....
เชียงใหม่เสนอกรมป่าไม้ให้ อบต.แม่ทา เข้าทำการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในการใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีคุณค่า

เชียงใหม่เสนอกรมป่าไม้ให้ อบต.แม่ทา เข้าทำการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจชุมชน ตามนโยบายของ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในการใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้มีคุณค่า
จากผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 1/2558 ได้พิจารณาความคืบหน้าในการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎร โดยหลังจากที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน (อนุกรรมการคณะที่ .....
จังหวัดเชียงใหม่เร่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่เร่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด เพื่อเร่งรัดติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ

150330162236.jpg
          สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ – ลำพูน ยื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ แก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ
          วันนี้ 30 มีนาคม 2558 ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสิริพงศ์ ตระก .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตน้ำ จำนวน 1 งาน   08/04/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 49 รายการ  02/04/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ   03/04/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  03/04/2558   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สอบราคาจ้างต่อเติมหลังคา อาคารสำนักวิชาบัญชี จำนวน 1 งาน   07/04/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 104 (จาก 1040 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster