วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่

150731152227.jpg
          งานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภาระกิจที่ช่วยสร้างหลักประกัน เพื่อคลายความกังวลใจสร้างความอบอุ่น สร้างความสุขใจให้แก่ทุกครอบครัว เมื่อมีอุบัติเหตุ อุบัติภัย เพื่อให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงระบบการประกันภัย
         & .....
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

150730222640.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต โดยในวันนี้พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ตลอดจน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงอ .....
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558

150730115642.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2558 ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระ .....
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่ (คปปงจ.เชียงใหม่)

150730003838.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่ (คปปงจ.เชียงใหม่) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่เป้าหมาย
          ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ ( .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  05/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   05/08/2558   
เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   06/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  06/08/2558   
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาตำบลน้ำชำ  10/08/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 105 (จาก 1047 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster