วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

Infographic วาทะนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องการค้างาช้างและนอแรดผิดกฎหมายสากล

160924165618.jpg
          มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เรื่องการค้างาช้างและนอแรดผิดกฎหมายสากลเพื่อตระหนักถึงความสำคัญว่าช้างและแรด ได้ถูกล่าไปเป็นจำนวนมากจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
          วันนี้ (24 ก.ย. 59) เวลา 10.00 น. นางสาวแสงเดือน .....
งานปริ้นท์เทค สัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่

160924094305.jpg
          งานปริ้นท์เทค สัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าธุรกิจด้านการพิมพ์จากผู้ประกอบการถึงผู้บริโภค
          วันนี้ (24 ก.ย.59) เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ Hall 1 และ 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นางวิภ .....
การสัมมนาระดมความคิด เรื่อง มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

160923124153.jpg
          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาระดมความคิด เรื่อง มองเชียงใหม่ 720 ปี สู่เมืองมรดกโลก : อดีต ปัจจุบัน อนาคต เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีแห่งการสมโภช 60 รอบนักกษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และรับฟัง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชีย .....
การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560

160923103836.jpg
          เชิญเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในระดับจังหวัด โดยจะมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในวันที่ 10 ตุลาคม 2560
           นายกฤษณพงค์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลน .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สอบราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทอาหารสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์   04/10/2559   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2 รายการ  05/10/2559   
เทศบาลตำบลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อรถบรรทุก  26/09/2559   
อบจ.แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  26/09/2559   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างคนขับรถชั่วคราว  26/09/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 108 (จาก 1074 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 

Infographic

วาทะนายกรัฐมนตรี


นโยบายรัฐบาล

ภาพกราฟิกส์ PRD Info

ชุดคำพูดประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย

 


 
ติดต่อ webmaster