วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

140416163037.gif
          
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน           
นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชกา .....
จังหวัดเชียงใหม่สั่งเพิ่มมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการ

140414132409.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่จึงเพิ่มมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 มาตรการหลังจาก มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 28 คน จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 24 ครั้ง ในวันที่สามของการรณรงค์ "ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทย ไร้อุบัติเหตุ" ของจังหวัด
     &nb .....
สภาพการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 ในวันที่สอง

140413162326.gif
          สภาพการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่ในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการจราจรหนาแน่นในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ในขณะที่จังหวัดได้มีการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารสองชั้นเดินบนถนนขึ้นดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ และดอยอ่างขาง
      &nb .....
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำรดน้ำขอพรนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ประจำปี 2557

140413142748.jpg
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน รดน้ำขอพรนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ประจำปี 2557
          วันนี้ (13 เม.ย.57) เวลา 12.00 น. ณ โรงแรมเมอริเดียน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิ .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย  21/04/2557   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  23/04/2557   
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ้อมแซมอาคารศาล  30/04/2557   
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน สอบราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป  21/04/2557   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE ) จำนวน 1 โครงการ   22/04/2557   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง


หมอกควัน...ปัญหาเรื้อรังของหน้าแล้งที่จะมาถึง
ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อลมหนาวพัดมา อากาศก็หนาวเย็น เรียกว่าเป็นฤดูหนาวของเชียงใหม่และล้านนา เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยได้ง่าย แต่ไม่เพียงแค่นั้น ในช่วงฤดูหนาวเช่นนี้ ยังทำให้หลายพื้นที่มีความแห้งแล้ง และปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ ปัญหาหมอกควัน ซึ่งนับเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในหลายจังหวัด

อ่านรายละเอียด

บทความ ประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แก้ได้ ต้องร่วมด้วย ช่วยกัน
เรียบเรียงโดย : ชนิสา ชมศิลป

สถานการณ์หมอกควันใน ภาคเหนือของประเทศไทย ส่อเค้ารุนแรงตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 และรุนแรงต่อเนื่องเรื่อยมา โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วง

บทความ ขยายผลมติ ครม.
เรื่อง : ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก ปัญหาหมอกควัน และ มลพิษทางอากาศ
เรียบเรียงโดย : ถิรไชย แจ้งไพร

หมอกควัน จัดได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่สำคัญของภาคเหนือ เป็นผลผลิตของกระบวนการเผาไหม้ หรือ สันดาปที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้นกำเนิดของสารมลพิษทางอากาศที่ฝังตัวอยู่

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster