วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

การซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามประสบเหตุ และได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขา

150128185559.jpg
          กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจัดการ การซ้อมแผนปฏิบัติการในการส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐ ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามประสบเหตุ และได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ป่าเขาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว"
          วันนี้ 28 ม.ค. 58 .....
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสร้างเครือข่ายนักศึกษา Youth Ombusman

150128180339.jpg
          สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสร้างเครือข่ายนักศึกษา Youth Ombusman เพื่อเป็นผู้ประสานและขยายผลทาง ด้านการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
          ส .....
จังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีเสวนา หาทางออก "สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย"

150128104932.gif
          จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเวทีเสวนาหาทางออก "สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย" เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเข้าถึงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมน .....
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

150127225732.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีการสนับสนุนและดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นทุกช่องทางตลอดทั้งปี เพื่อให้ประชาชนผู้ใช .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ  09/02/2558   
เทศบาลตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   05/02/2558   
เทศบาลตำบลดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย สอบราคาจ้างงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 1 โครงการ  09/02/2558   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ  09/02/2558   
แขวงการทางเชียงรายที่ 1 ประกวดราคาจ้างงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน   03/02/2558   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง


 

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 104 (จาก 1032 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 


 
ติดต่อ webmaster