วันที่
...........ดอยสุเทพเป็นศรี...ประเพณีเป็นสง่า...บุปผชาติล้วนงามตา...นามล้ำค่า...นครพิงค์............
Free Counter
ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่
ข่าวสารจังหวัดเชียงใหม่ RSS
ประชาสัมพันธ์จังหวัด


ข่าว สปข.3
Name : 
Pwd : 
job : 
 

Infographic วาทะนายกรัฐมนตรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามปัญหาภัยแล้งและนมโรงเรียน

160526163037.jpg
          ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
          วันนี้ (26 พ.ค.59) เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานปศุสัตว์เข .....
สนข. จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่

160526132033.jpg
          สนข. จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ ตั้งงบพัฒนารถไฟสายใหม่ 6 หมื่นล้านบาท เพื่อผลักดันเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวอาเซียน 
          วันนี้ (26 พ.ค. 59) เวล .....
พิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

160525205031.jpg
          จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดร .....
โครงการประชารัฐอำเภอสะเมิงรวมใจ สร้างฝายสมโภชเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี

160525162757.jpg
          โครงการประชารัฐอำเภอสะเมิงรวมใจ สร้างฝายสมโภชเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ ครบ ๗๐ ปี (๙ มิถุนายน ๒๕๕๙) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙)
       .....
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อหมดเขต  
จังหวัดลำปางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์)  03/06/2559   
โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  17/06/2559   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  08/06/2559   
เทศบาลตำบลห้วยสัก อ.เมือง จ. เชียงราย ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คัน  09/06/2559   
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2559  29/06/2559   
   ข่าวบริการ ข่าวรับสมัคร ข่าวประกวดราคา   

ดูข่าวย้อนหลัง

บทความ ประชาสัมพันธ์ หน้าที่ 1 / 108 (จาก 1071 บทความ)
    

 

ขณะนี้เวลา

Check Mails

 

Infographic

วาทะนายกรัฐมนตรี


นโยบายรัฐบาล

ภาพกราฟิกส์ PRD Info

ชุดคำพูดประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย

 


 
ติดต่อ webmaster