ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มีนาคม 2560 / 13:45:34  
มทบ. 33 /กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการดับไฟป่า และการจัดทำแนวกันไฟ
มทบ. 33 /กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการดับไฟป่า และการจัดทำแนวกันไฟ
มณฑลทหารบกที่ 33 /กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการดับไฟป่า และการจัดทำแนวกันไฟ โดยบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน บริเวณรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

วันนี้ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พันเอก เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและการซักซ้อมการดับไฟป่า และการจัดทำแนวกันไฟ ที่หน่วยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ที่ 1 (ผาคำ) ด้านข้างพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในบริเวณโดยรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เป็นการสร้างความรักสามัคคีให้เกิดในชุมชน เพื่อเป็นการรณรงค์งดการเผาช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 "60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน" และเมื่อเกิดไฟป่าต้องการควบคุมไม่ให้ลุกลาม รวมทั้งการลาดตระเวนต้องทำงานกันอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความตระหนักรู้และแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ว่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าในช่วง 60 วันห้ามเผา และให้ระวังพื้นที่ไหม้ซ้ำซากและเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักป่า หวงแหนผืนป่า ร่วมกันทุกภาคส่วนในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 167

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738