ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มีนาคม 2560 / 15:46:31  
แนะแนวทางเกษตรกรในเชียงใหม่ รับมือภัยแล้งในสวนผลไม้
แนะแนวทางเกษตรกรในเชียงใหม่ รับมือภัยแล้งในสวนผลไม้
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้เกษตรกรต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาสวนผลไม้ และคำนึงถึงการใช้น้ำแบบประหยัด ก่อนถึงช่วงฤดูแล้ง ที่จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตผลไม้

นายประมวล เครือมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งหรือสภาวะการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ซึ่งในบางปีอาจจะลากยาวมาตั้งแต่ปลายฤดูหนาวไปจนถึงกลางฤดูฝน และจะส่งผลให้เกษตรกรหลายรายต้องประสบปัญหาในการเพาะปลูกพืช ซึ่งในปีที่ผ่านมา พบว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำ ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตผลไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ดังนั้น เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้ ควรมีการเตรียมความพร้อม เพื่อดูแลรักษาสวนผลไม้ ดังนี้ ถ้ามีบ่อเก็บกักน้ำเดิมอยู่แล้ว ควรปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เช่น ซ่อมแซมรอยรั่วตามขอบบ่อ และถ้าสามารถสูบน้ำออกจากคลองหรือแหล่งน้ำใกล้เคียงมาใส่ได้ ต้องรีบดำเนินการ การให้น้ำในสวนผลไม้ในระยะนี้ ให้คำนึงถึงการใช้น้ำแบบประหยัด โดยให้รัศมีทั้งในบริเวณทรงพุ่มเท่านั้น อย่าให้น้ำมากจนไหลไปแช่ถั่วสวนเป็นการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ การเปลี่ยนระบบการให้น้ำเป็นระบบน้ำหยดหรือหัวเหวี่ยงจะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าการใช้สายยางรดน้ำ และควรให้น้ำตอนเช้ามืดหรือตอนกลางคืน เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยอาจจะให้น้ำทุก ๆ 1 - 2 วันแล้วแต่สภาพของดิน ตลอดจนหาวัสดุคลุมผิวดิน บริเวณโคนต้นไม้ผลโดยคลุมจากโคนต้นจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้คลุมโคนต้น ได้แก่ ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่น ใบตองแห้ง ทางมะพร้าว กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง จะช่วยชะลออัตราการระเหยน้ำจากผิวดินให้ช้าลง และเศษวัสดุเหล่านี้ จะค่อย ๆ ผุพังเป็นอินทรียวัตถุ ทำให้ดินร่วนและมีการอุ้มน้ำดีขึ้น รวมถึงถ้ามีวัชพืชในสวนเป็นจำนวนมาก ควรทำการกำจัดวัชพืชตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง แล้วใช้เศษวัสดุที่แห้งแล้วมาคลุมโคน แต่ในระยะที่ขาดแคลนน้ำมาก ๆ ไม่ควรทำการกำจัดวัชพืช หรือไถพรวนดิน เพราะจะทำให้ผิวดินแห้งเร็วมากขึ้น สำหรับเกษตรที่ปลูกไม้ผล จะได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและเกิดวิกฤติหนักกว่าการผลิตพืชไร่ ซึ่งถือว่าน่าเป็นห่วงมาก เพราะใช้ระยะเวลาหลายปีในการดูแลจัดการกว่าจะเติบโตและให้ผลผลิต หากไม้ผลได้รับน้ำไม่เพียงพอหรือขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน จะทำให้การเจริญเติบโตของต้นพืชหยุดชะงัก ทั้งยังทำให้ได้ผลผลิตลดลง ถ้าได้รับผลกระทบรุนแรง ไม้ผลอาจยืนต้นตาย ทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนได้ ทั้งนี้ทางเกษตรกรจะต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาสวนผลไม้ และคำนึงถึงการใช้น้ำแบบประหยัด ก่อนถึงช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตผลไม้เป็นอย่างมาก

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738