ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มีนาคม 2560 / 16:51:27  
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบประมาณให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้โครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทาง การประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการแก่ปวงชนชาวไทยและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมพระราชทาน 9 ประการให้มีขวัญกำลังใจภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมต่อไป โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ เป็นบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดช่วงอายุ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ เป็นที่ยอมรับปรากฏโดดเด่น โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ไม่เคยต้องหาว่ากระทำผิด หรือถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด เป็นผู้เสนอผลงานสามารถเลือกเสนอผลงานด้านใดด้านหนึ่งในจำนวน 9 ด้าน และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 9 ประการ ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ ดำเนินการประชุมตัดสิน โดยพิจารณาบุคคลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ด้านละ 1 คน รวม 9 คน ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ จำนวน 9 ด้าน ด้านละ 1 คนรวม 9 คนจะได้เข้ารับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในกิจกรรมนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม แสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอผลงานได้ที่ www.M-Culture.go.th/chiangmai เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มีนาคม 2560 ส่งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวแบบเสนอผลงานทาง E -mail ไปรษณีย์ EMS ไปยังสำนักงานเลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 E-mail : teenatee-54@hotmail.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 112 595 หรือ 088 236 0224

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 452

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738