ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 มีนาคม 2560 / 17:11:26  
การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดทำโครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี 2560

โครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมรวมทั้ง เพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่ และปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยอาจจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรมตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับ นโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย เป็นเยาวชนชาย-หญิงอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันปิดรับสมัคร) ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในทุกสังกัด วิธีการคัดเลือกคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยทั่วประเทศประกอบด้วยส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งหมด 76 จังหวัด ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบการเสนอข้อมูลประวัติและผลงานได้ที่http://www.m-culture.go.th/chiangmai โทรศัพท์ 053 112 595 - 6 โดยสามารถส่งข้อมูล ประวัติและผลงานพร้อมหลักฐานไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

ข่าวโดย : นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 230

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738