ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 มีนาคม 2560 / 13:21:48  
กิจกรรม "เตวแอ่วเวียง" ดึงดูดให้มาสัมผัสเสน่ห์ของเชียงใหม่
กิจกรรม "เตวแอ่วเวียง" ดึงดูดให้มาสัมผัสเสน่ห์ของเชียงใหม่
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม "เตวแอ่วเวียง" โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนน่าอยู่ น่ามอง และน่าเดินเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น

วันนี้ 4 มี.ค.60 เวลา 09.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางร่วมกิจกรรม "เตวแอ่วเวียง" ที่ทางชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา ชุมชนดั้งเดิมของเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและชักชวนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้า มาทำความรู้จักกับชุมชน ควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ในลักษณะของเครือญาติที่ยังคงมีการทำกิจกรรมร่วมกันในเทศกาลสำคัญต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ซึ่งนับวันยิ่งหาได้ยากยิ่งในเมืองใหญ่ และเพื่อเป็นการส่งต่อวิถีชุมชนอันกลมกลืนกันของคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่ และคนต่างถิ่น โดยมีกลุ่มภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้อง พร้อมด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณถนนสิงหราชซอย 3 และ 4 และถนนอารักษ์ ซอย 2 และ 3
ซึ่งกิจกรรม ที่จัดขึ้นครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของชุมชน และเป็นการเปิดบ้านเพื่อนำร่องเชิญชวนให้ชุมชนต่างๆ ทำเป็นแบบอย่าง โดยมีการกิจกรรมหลากหลายจากผู้ประกอบการในชุมชน และหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กิจกรรมเวิร์คช็อป จาก เครือข่าย เขียว สวย หอม / นิทรรศการจากโครงการสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก(Chiang Mai World Heritage) / กิจกรรมตลาดสินค้าออร์แกนิคจาก "ขบวนการเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก" โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีจุดรับซ่อมบำรุงจักรยานฟรี สำหรับผู้ร่วมงานอีกด้วย
โดยทาง นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม "เตวแอ่วเวียง" ก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินชมบ้านเมือง ซึ่งบ้านเมืองของเชียงใหม่นั้นมีความงดงามและถือเป็นเมืองโบราณอย่างที่ทราบกันดี และยังเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ เนื่องจากมีสภาพงดงาม ร่มรื่น มีต้นไม้ และวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรม แต่ที่ผ่านมาชุมชนอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ไม่มากนัก วันนี้จึงถือเป็นการร่วมกับกับชุมชนในการร่วมกันทำให้ชุมชนน่าอยู่ น่ามอง และน่าเดินเที่ยว ซึ่งจุดนี้เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเชียงใหม่ที่อยู่ด้วยความสงบ ถ้าหากทุกคนช่วยกันดูแลในทุกพื้นที่ให้มีความสะอาดงดงาม ก็จะทำให้คนอยากที่จะมาท่องเที่ยว และอยากที่จะมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น
ขณะที่ นางรัตนา ชูเกษ ประธานชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา ผู้นำขับเคลื่อนกล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการร่วมตัวกันทำกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากกลุ่มของเด็กจิตอาสาที่ตั้งชื่อตัวเองว่า "กลุ่มมือสะอาด เมืองสะอาด" ซึ่งได้เข้ามาพูดคุยกับประธานชุมชน จากนั้นก็ได้มีการชักชวนให้ทางกรรมการชุมชนทั้งหมด รวมถึงอาสาสมัครชุมชน ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว และได้มีการจัดประชุมหารือกันหลายครั้ง ก่อนจะลงความเห็นกันว่าจะทำให้ถนนสิงหราชซอย 3 และ 4 และถนนอารักษ์ ซอย 2 และ 3 มีความสวยงาม น่าอยู่ และน่าเดินเที่ยว จากนั้นจึงได้มีการรวมตัวกันวางแผนประชุมจนกระทั่งเกิดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมา และอยากเชิญชวนพี่น้องจากชุมชนต่างๆ ทั้ง 4 แขวง ได้ร่วมกันพัฒนา ซึ่งอัตลักษณ์ที่สำคัญของชุมชนคือ ต้นไม้ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะหากจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นมรดกโลกนั้น ก็ควรจะเป็นมรดกที่มีชีวิตทั้งต้นไม้และคน อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางชุมชนก็จะปรึกษากันว่าจะเดินหน้าทำให้กิจกรรมดังกล่าวให้มีความอย่างต่อเนื่องอย่างไร แต่ต้องเป็นเชิงอนุรักษ์และสร้างสรรค์

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 310

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738