ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มีนาคม 2560 / 12:53:43  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานการถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินงานการถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560

วันนี้ (06 มี.ค. 60) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศการปีใหม่ 2560 โดยหน้าที่วิเคราะห์และถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางมาตรการในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้ถอดบทเรียนในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ได้แก่ ถอดบทเรียนด้านคนและการบังคับใช้กฎหมาย ถอดบทเรียนด้านถนน ถอดบทเรียนด้านยานพาหนะ และถอดบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการ ตรวจสอบการจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และควบคุม กำกับ ดูแลสถานบริการให้เปิด – ปิด ตามเวลา ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรเพื่อกำหนดเวลาขึ้นลงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงการห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นด้อยที่มีการจราจรหนาแน่น และมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวบนเส้นทางดอยสำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะที่มีจุดรับส่งผู้โดยสารนอกสถานีขนส่ง เข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสพยาเสพติด สภาพความพร้อมของร่างกาย และจัดเส้นทางลัด ทางเลี่ยงพิเศษเพื่อระบายการจราจรเป็นต้น
ทั้งนี้ การใช้มาตรการที่เข้มแข็งและควรดำเนินการต่อไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ประกอบด้วย ตรวจสอบการจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และควบคุม กำกับ ดูแลสถานบริการให้เปิด - ปิด ตามเวลา การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในระดับท้องถิ่น เพื่อป้องปรามผู้กระทำผิดตั้งแต่ชุมชน โดยเน้นผู้ขับขี่ที่มีอาการมึนเมา และจัดให้มี 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย จำนวน 210 สาย ตั้งศูนย์ฯ ดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะดอยสำคัญ 5 ดอย ดอยอ่างขาง และดอยม่อนแจ่มอย่างเข้มงวด รวมถึงการใช้บริการรถเช่าและบ้านแม่กำปอง ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรเพื่อกำหนดเวลาขึ้นลงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงการห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นด้อยที่มีการจราจรหนาแน่น การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้โดยเร็ว การกำกับดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เข้มงวดตรวจสอบพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเสพยาเสพติด สภาพความพร้อมของร่างกาย และเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดบริการ ด่านชุมชน อย่างเข้มงวด ประกอบด้วย จุดตรวจบูรณาการ จำนวน 49 จุด จุดบริการประชาชนของหน่วยงานอื่น จำนวน 18 จุด ด่านรักษาความสงบเรียบร้อยของทหาร จำนวน 6 จุด

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738