ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มีนาคม 2560 / 16:36:28  
เชียงใหม่ รับมอบไข่ไก่ 40,000 ฟอง สนับสนุนหน่วยลาดตระเวนหมอกควันและไฟป่า
เชียงใหม่ รับมอบไข่ไก่ 40,000 ฟอง สนับสนุนหน่วยลาดตระเวนหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่รับมอบไข่ไก่ 4000 ฟอง แก่หน่วยกำลังลาดตระเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัด

วันนี้ (06 มี.ค.60) เวลา 13.30 น. ที่ หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนาย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบไข่ไก่ จำนวน 40,000 ฟอง นำโดย นายนายสัตวแพทย์ ดร. สมพร พรวิเศษศิริกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ และรับมอบไข่ จากนายปรีชา สุขบุญพันธ์ เจ้าของฟาร์มสวนเกษตร 99 เชียงใหม่ จำนวน 10,000 ฟอง และชมรมผู้เลี้ยงไก่เชียงใหม่-ลำพูน บริษัท ซีพี จำกัด จำนวน 10,000 ฟองบริษัท เบทาโกร จำกัด 10,000 ฟอง บริษัท อาร์พีเอ็ม จำกัด จำนวน 5,000 และสหกรณ์ไก่ไข่เชียงใหม่ จำนวน 5,000 นอกจากนี้ยังรับมอบน้ำดื่มพกพาจาก บริษัทเชียงใหม่ทูลล์ จำกัด จำนวน100แพค และ บริษัทนอร์ทเทิร์นอาร์ต จํากัด จำนวน100 แพค โดยการประสานการดำเนินของนายนาวิน สินธุสอาด อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งภาคเอกชนจากนายปรีชา นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล กรรมการผู้บริหาร บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด ที่ได้มอบไข่พะโล้ปรุงสำเร็จและข้าวผัดปรุงสำเร็จรูป กว่า 3,000 ชุด และน้ำดื่มแบบพกพาจากบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยกำลังลาดตระเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสนธิพลังการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการประชารัฐ ผนึกกำลังทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้เกิดคุณภาพอากาศที่ดีแก่สุขภาพของประชาชน ตลอดทั้งสร้างความสมดุลในระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์/สุดาภรณ์/นรีภัสร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 204

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738