ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มีนาคม 2560 / 17:06:30  
เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะ  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการทำ MOU ระหว่างเมืองคิตะคิวชูกับจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (6 มี.ค. 60) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผอ.สน.สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการทำ MOU ระหว่างเมืองคิตะคิวชูกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ยินดีที่ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเมืองคิตะคิวชู ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาภาคเหนือในการเป็นเมือง eco-town เพราะภาคเหนือเป็นแหล่งต้นน้ำทรัพยากรของประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีความสนใจเมือง eco-town ในการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การจะทำ MOU ระหว่างเมืองคิตะคิวชูกับจังหวัดเชียงใหม่นั้น มีข้อจำกัดตามระเบียบทางราชการ คือ จังหวัดเชียงใหม่จะทำ MOU ได้จะต้องมีความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงต่างประเทศ ในการพิจารณาความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่สนใจในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสะอาด แต่อาจจะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยจะต้องมีการลงนามจากทางกระทรวงทรัพยากร เพื่อจะทำข้อตกลงภายใต้กรอบของกระทรวงทรัพยากร ในการยืนยันที่จะร่วมมือกันพัฒนา

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738