ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มีนาคม 2560 / 17:17:32  
กองทัพบก จะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560
กองทัพบก จะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560
กองทัพบก จะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 เมษายน 2560 สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พันโท ไพรัฐ แก้วแดง ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กองทัพบก จะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 เมษายน 2560 สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งตามสายการตรวจเลือกเป็น 4 คณะ สำหรับวัน เวลา และสถานที่ทำการตรวจเลือกใน เม.ย.60 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1 เม.ย.60 หอประชุม อ.เวียงแหง อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) หอประชุม อ.แม่ออน หอประชุม อ.อมก๋อย 2 เม.ย.60 หอประชุม อ.แม่อาย อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) หอประชุม อ.สันกำแพง ศาลาประชาคม อ.แม่แจ่ม 3 เม.ย.60 หอประชุม อ.ฝาง โรงพละ2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ หอประชุม อ.สันกำแพง หอประชุม อ.ดอยเต่า 4 เม.ย.60 หอประชุม อ.ฝาง โรงพละ2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ฮอด 5 เม.ย.60 หอประชุม อ.ไชยปราการ โรงพละ2 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านริมใต้ หอประชุม อ.ดอยหล่อ 6 เม.ย.60 หอประชุม อ.แม่แตง อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.สารภีพิทยาคม หอประชุม อ.สันทราย หอประชุม อ.จอมทอง 7 เม.ย.60 หอประชุม อ.แม่แตง อาคารศูนย์กีฬา ร.ร.สารภีพิทยาคม หอประชุม อ.สันทราย ศูนย์พละฯ อ.สันป่าตอง 8 เม.ย.60 หอประชุม อ.พร้าว หอประชุม อ.หางดง หอประชุม อ.แม่วาง ศูนย์พละฯ อ.สันป่าตอง และ9 เม.ย.60 หอประชุม อ.เชียงใหม่ หอประชุม อ.หางดง หอประชุม อ.สะเมิง หอประชุม อ.กัลยาณิวัฒนา

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 267

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738