ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มีนาคม 2560 / 17:25:34  
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้อนุมัติหลักการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 ให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง บรรเทาปัญหาหมอกควันในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้ และเพิ่มปริมาณ น้ำในเขื่อนและอ่างกักเก็บน้ำที่มีปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ทั้งนี้ได้เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งที่ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา ตาก และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนบน เขื่อนสิริกิต์ เขื่อนแม่งัดสมบรูณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม เขื่อนกิ่วคอหมา และแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ โดยมีเครื่องบิน รวม 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่องบินชนิดกาซ่า จำนวน 2 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์ 1 เครื่อง
สำหรับ จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจัดตั้งที่ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ โดยมีเครื่องบิน รวม 3 เครื่อง ได้แก่ เครื่องบินชนิดกาซ่า จำนวน 2 เครื่อง แลกเครื่องบินชนิดซุปเปอร์คิงแอร์ จำนวน 1 เครื่อง (สำหรับปฏิบัติการเมฆเย็น)
นอกจากนี้ ได้เปิดฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดตาก จัดตั้งที่ ท่าอากาศยานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนสารฝนหลวงสำหรับปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนหลักในพื้นที่รับผิดชอบ

ข่าวโดย : นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 230

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738