ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2560 / 13:32:02  
เปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
เปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่
สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

วันนี้ 7 มี.ค. 60 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปราชญ์ วงศ์วรรณ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ และนายสมบูรณ์ เอื้อตระกูล ผู้ก่อตั้งสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ และทำหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เพื่อการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งดำเนินการเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และด้วยทางสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ จะมีการจัดงาน “เปิดสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และคุณปวิณ ขำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมเป็นเกียรติในงาน ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30 น.-16.00 น. ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ ห้อง Convention 1 และจะมีการสัมมนาในห้องข้อ “อสังหาริมทรัพย์ บนความเปลี่ยนแปลง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และอุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย มาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแย่งปันความรู้แบละประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการแนะนำสมาคมฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่ส่วนราชการ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลฃน และบุคคลทั่วไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมกับงานเปิดตัวสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 271

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738