ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มีนาคม 2560 / 13:32:55  
ธนาคารออมสิน พร้อมให้กู้ "สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน"
ธนาคารออมสิน พร้อมให้กู้ "สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน"
ธนาคารออมสิน พร้อมให้กู้ "สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน" เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นฉุกเฉิน และบรรเทาความเดือดร้อนในครอบครัว

วันนี้ 7 มี.ค. 60 เวลา 10.50 น. ที่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุเชษฐ์ คำฟู ผุ้อำนวยการธนาคารออมสิน เขต เชียงใหม่ 3 เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน พร้อมให้กู้ “สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นฉุกเฉิน และบรรเทาความเดือดร้อนในครอบครัว เช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน หรืออื่นๆ ตามที่จำเป็นแต่ต้องไม่เป็นการนำเงินไปชำระหนี้ในระบบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสถาบันการเงิน หนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล ซึ่งจะต้องยื่นขอสินเชื่อและทำสัญญาภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรัยวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกิด 50,000 บาท/ครอบครัว ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน ใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก และไม่เป็นลูกหนี้ค้างชำระสินเชื่อประเภทอื่นของธนาคารออมสินในวันที่ขอสินเชื่อ ซึ่งจะควบคู่กับการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโร แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ ทั้งนี้ ผู้ขอสินเชื่อ ต้องลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสินสาขา มีอาชีพ รายได้ มีคุณสมบัติ ไม่สามารถขอสินเชื่อประเภทอื่นของธนาคาร อายุ 20 ปีบริบูรณ์ อายุผู้กู้รวมระยะเวลาส่งชำระไม่เกิน 65 ปี สามารถติดต่อขอสินเชื่อ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 254

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738