ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 มีนาคม 2560 / 15:07:29  
จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise : FSX) "เผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม" โดยได้กำหนดสถานการณ์สมมุติการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (09 มี.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 "การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม" การฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise : FSX)
กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณภัยด้านความมั่นคง โดยให้จังหวัดดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ จากนั้นให้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table - Top Exercise : TTX) และฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ Full-Scale Exercise : FSX) ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวมีความถี่ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีรอยเลื่อนพาดผ่าน 2 รอยเลื่อน คือ รอยเลื่อนแม่จัน และรอยเลื่อนแม่ทา ซึ่งรอยเลื่อนดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดแผ่นดินไหว สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นจำนวนมาก
การฝึกซ้อมฯวันนี้ จะเป็นการซ้อมแผนเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise : FSX) ซึ่งได้กำหนดสถานการณ์สมมุติการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ โดยสถานีวัดความสั่นสะเทือน และสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ตรวจสอบแผ่นดินไหวมีขนาด 6.3 จุดศูนย์กลางอำเภอจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งอพยพนักเรียนไปยังจุดรวมพล มีนักเรียนบาดเจ็บ 18 คน (เขียว 5 คน,เหลือง 13 คน) เวลา 11.30 น. เกิดอาร์ฟเตอร์ซ็อก ขนาด 4.5 ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จึงขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือ และควบคุมสถานการณ์แผ่นดินไหวด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 199

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738