ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มีนาคม 2560 / 14:05:23  
รวมพลังมวลชนป้องกันไฟป่าและหมอกควันอินทนนท์ ประจำปี พ.ศ. 2560
รวมพลังมวลชนป้องกันไฟป่าและหมอกควันอินทนนท์ ประจำปี พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่ รวมพลังมวลชนป้องกันไฟป่าและหมอกควันอินทนนท์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อินทนนท์ ทั้งการทำแนวกันไฟ และการลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ป่า

วันนี้ (10 มีนาคม 60) เวลา 09.40 น. ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง บ้านขุนกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานรวมพลังมวลชนป้องกันไฟป่าและหมอกควันอินทนนท์ ประจำปี พ.ศ. 2560 พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน
นายมนูญ เสริมศักดิ์ตระกูล ประธานองค์กรเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลาง กล่าวว่า องค์การเครือข่ายฯ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 จากการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 18 หย่อมบ้าน ในท้องที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง รวมประชากร 4,894 คน ได้ดำเนินกิจกรรมในด้านการป้องกันและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อินทนนท์ ทั้งการทำแนวกันไฟ การลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ป่า กิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ กิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำ ประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ ดูแลรักษาลำน้ำแม่กลาง และตรวจสอบการใช้น้ำของสมาชิก
จากสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟป่าอยู่เสมอ ทางองค์กรเครือข่ายฯ ได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้จัดตั้งศูนย์สนับสนุนดับไฟป่าขององค์กรเครือข่ายลุ่มแม่น้ำกลางขึ้นในปี พ.ศ. 2542 เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่าในพื้นที่ขององค์กรเครือข่ายฯ
ซึ่งพิธีในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันไฟป่าของชุมชนบนพื้นที่ดอยอินทนนท์ เดิมใช้ชื่อว่า "พิธีสาปแช่งของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยง" เริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 19 แล้ว พิธีดังกล่าวเป็นการนำเอาความเชื่อทางศาสนาชาวไทยภูเขา ที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองผืนป่า มาช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการสาปแช่งผู้ที่เผาทำลายป่า ให้เกิดความเกรงกลัว สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมป้องกันไฟป่าแก่ชุมชน 6 หมู่บ้าน พิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและเผ่ากะเหรี่ยงบนดอยอินทนนท์(พิธีสาปแช่งผู้ที่เผาทำลายป่า) และพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันไฟป่า

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738