ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มีนาคม 2560 / 20:36:09  
ม.แม่โจ้ สานต่อโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
ม.แม่โจ้ สานต่อโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม
ม.แม่โจ้ สานต่อโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม สามารถแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ปกครอง อีกทั้งได้นำความรู้ในห้องเรียนสู่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ที่นำมาปฏิบัติได้จริง โดยจะจัดต่อไปตลอดทั้งปี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงงานหนักตลอด 70 ปี เพื่อพสกนิกรชาวไทย ให้กินดีอยู่ดี โดยการจัดงานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เมื่อวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ที่ผ่่านมา ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงกำหนดให้ ปี 2560 เป็นปี กษัตริย์เกษตร โดยจะกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี เริ่มจากงานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร
โดยกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและเรียกร้องให้ดำเนินการต่อเนื่อง คือ กาดแม่โจ้ 2477 ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ จำหน่ายที่บริเวณโดมแก้วอินทรีย์ รวบรวมผลผลิตของนักศึกษา โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ผลิตในสำนักฟาร์ม 907 ไร่ และผลผลิตจากคณะ/สำนักต่างๆ ที่นอกจากจะปราศจากสารเคมีเกษตร ที่เป็นอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ตรวจสอบรับรองคุณภาพด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว ราคาผลผลิตที่จำหน่ายยังถูกกว่าราคาทั่วไป 1-2 เท่า ในขณะ ที่ราคาพืชผัก ผลไม้อินทรีย์ทั่วไป จะมีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาด 3-5 เท่า
สำหรับผลผลิตของนักศึกษาโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม เป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด ที่มหาวิทยาแม่โจ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้แบ่งเบาภาระ และ แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้นำความรู้ในห้องเรียนสู่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ที่ปฏิบัติได้จริง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงห่วงใยสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมีความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่อาจปนเปื้อนด้วยสารเคมีอันตราย ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงของการเจ็บป่วยได้ ใคร่ขอเชิญชวนให้ ประชาชน ชาวเชียงใหม่ มาซื้อหาพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ที่กาดแม่โจ้ 2477 ทุกวันศุกร์-เสาร์- อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 10-12 มีนาคมนี้ และตลอดปี 2560

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 336

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738