ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2560 / 15:53:26  
เชียงใหม่ ปรับแผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เน้นการลาดตระเวนอย่างเข้มงวด
เชียงใหม่ ปรับแผนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เน้นการลาดตระเวนอย่างเข้มงวด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่คอยเฝ้าระวังและออกดับไฟเมื่อเกิดเหตุ โดยให้ปรับยุทธวิธีให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา เน้นการลาดตระเวน ซึ่งเป็นหัวใจในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

วันนี้ 13 มีนาคม 2560 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ทางกรมได้สั่งการให้ 18 อำเภอ ซึ่งมี 6 อำเภอที่เป็นพื้นที่สีแดงและเป็นอำเภอนำร่องหลัก โดยมีหลักเกณฑ์คือเน้นการให้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ในพื้นที่การเกษตรปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2559 มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรในช่วงวิกฤต โดยเกษตรอำเภอเกษตรตำบลประสานงานกับ อปท. ของอำเภอเพื่อเข้าร่วมระดับเขตเมื่อเกิดการเผาไหม้ในพื้นที่การเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ซึ่งมีอยู่หมู่บ้านละ 1 คน และวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้อบรมแล้ว 2,000 ราย ร่วมกันตรวจสอบและควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตร รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ การทำเกษตรปลอดการเผาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนมีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และการสร้างมาตรการความยั่งยืนของเกษตรจังหวัด เมื่อพ้นช่วงระยะเวลา 60 วันไปแล้ว โดยส่งเสริมสร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการเฝ้าระวังการล่าตระเวน และการดำเนินการระงับเหตุ รวมทั้งหากมีการเผาในพื้นที่ ให้มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจับกุมผู้ที่ลักลอบทำการเผาป่า จำนวน 2 คดี คือ อำเภอเชียงดาว และอำเภอดอยเต่า ประกอบกับสถิติปีนี้จุด Hotspot เกิดมากกว่าปีที่แล้วถึง 3 เท่าโดยเฉลี่ย ซึ่งได้ปรับแผนการเดินลาดตระเวนร่วมกันระหว่างสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) โดยจัดตั้งตัวแทนรับผิดชอบรายอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติงานกับนายอำเภอ แต่อย่างไรก็ตามควรมีความระวังและอย่าประมาท เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์สภาพอากาศในปีนี้จะมีความแปรปรวน พร้อมกันนี้ ยังได้เน้นย้ำ เรื่องการบูรณาการทำงานกับนายอำเภอทุกอำเภอ จะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีการติดตามการทำงาน ตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน การลาดตระเวนจะต้องมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการปรับยุทธวิธีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการลาดตระเวนเป็นหัวใจในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าระหว่างภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเข้มแข็ง หากผู้ใดสนใจแสดงน้ำใจและเป็นกำลังใจให้กับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ สามารถแจ้งความประสงค์นำสิ่งของมาบริจาคทั้งเงินและสิ่งของ ได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หรือแจ้งมาที่หมายเลข 053-112236 ได้ทุกวัน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 237

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738