ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2560 / 13:55:29  
สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงป้องกันตนเองจากภาวะหมอกควัน
สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงป้องกันตนเองจากภาวะหมอกควัน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ป้องกันตนเองจากภาวะหมอกควันว่า หากจำเป็นต้องออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ให้สวมใส่เสื้อแขนยาว แว่นตา และหน้ากากอนามัย ลดการสูดฝุ่นละอองสะสมในปอด และป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง และระคายเคืองเยื่อบุตา

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน(PM10) ยังไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในคนปกติ แต่ควรระมัดระวังในกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ทุกแห่งให้เตรียมแจกหน้ากากอนามัย (สำหรับกลุ่มเสี่ยง) ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ หอบหืด และโรคเรื้อรัง ยอดจำนวนหน้ากากอนามัยที่สนับสนุนเบื้องต้นแก่ทุกหน่วยบริการ จำนวน 98,000 ชิ้น และยังมีสำรองอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้ง อสม.ทุกหมู่บ้านได้ออกเคาะประตูบ้านสอบถามอาการ กลุ่มโรคที่อาจเกิดจากภาวะมลพิษหมอกควัน เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากรพสต.ในพื้นที่และให้ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ โรงพยาบาลในสังกัดรายงานสถานการณ์ทุกวัน
นอกจากนี้ กลุ่มที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนทั่วๆไป มี 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 2.หญิงตั้งครรภ์ 3.ผู้สูงอายุ 4.ผู้ที่มีโรคประจำตัว ทั้ง 4 กลุ่มเสี่ยงนี้ จะต้องระมัดระวัง ควรสังเกตอาการตนเอง ผู้ที่ต้องรับประทานยาควบคุมอาการประจำต้องรับประทานให้ต่อเนื่อง จัดเตรียมยาที่จำเป็นไว้ให้พร้อม ซึ่งข้อแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสุขภาพ ดังนี้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง งดทำกิจกรรมนอกอาคาร สำหรับประชาชนทั่วไป หลีกเลี่ยง การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ นอกอาคาร หากมีความจำเป็นต้องไปทำกิจกรรมนอกอาคาร ควรสวมหน้ากากที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ควรสวมแว่นตาเพื่อปกป้องดวงตาจากลมและหมอกควัน สวมใส่เสื้อแขนยาวป้องกันการระคายผิวหนัง ใช้น้ำเกลือกลั้วคอ เพื่อป้องกันการระคายคอหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายนอกอาคาร จนกว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน ปิดประตูหน้าต่างอาคารบ้านเรือนเพื่อไม่ให้มลพิษอากาศเข้ามาสะสมในอาคาร ฉีดพ่นน้ำบริเวณรอบๆบ้าน หรือที่ทำงาน เพื่อให้ละอองน้ำช่วยชะล้างปริมาณฝุ่นและเพิ่มความชื้นในอากาศ งดการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีควันขาวหรือควันดำเป็นการชั่วคราว และดับเครื่องยนต์เมื่อจอด และงดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมสภาพอากาศที่เลวร้ายอยู่แล้ว รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้อื่นว่าการเผาก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศทุกชนิด ตลอดจนติดตามข่าวสารและข้อแนะนำจากทางราชการอย่างสม่ำเสมอ (เช่น เสียงตามสายของหมู่บ้าน , อสม,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
ทั้งนี้ ค่าฝุ่นละอองในอากาศ หากเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยโรคทางเดินหายใจ และในเด็กจะมีอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ระคายเคือง แสบตา แสบจมูก น้ำมูกไหล ไอ คอแห้ง เจ็บคอ หายใจลำบาก อึดอัดแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ลดการเผาป่า เผาขยะ เพื่อลดหมอกควัน เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน หากพบการจุดไฟเผาในที่โล่ง และพื้นที่การเกษตรโดยไม่มีการควบคุม สามารถโทรแจ้งที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112236 เพื่อจะได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการสั่งการระดับตำบล อำเภอ แจ้งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เข้าดำเนินการต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 221

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738