ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2560 / 14:12:15  
รองผู้ว่าฯ ให้กำลังใจหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER
รองผู้ว่าฯ ให้กำลังใจหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เข้าสู่การประกวดฯ ระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญ ในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE มาโดยตลอด และถือเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่างๆ ของเยาวชน โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งสนับสนุนให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสังคม สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทุกคน โดยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE มีการคัดเลือกจากระดับจังหวัด เข้าสู่ระดับภาคและระดับประเทศตลอดปี 2559 จนถึงปี 2560 มีหน่วยงานที่มีความสามารถและให้ความร่วมมือสนับสนุนจนหน่วยงานหรือ ทีมได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ บริษัท ผึ้งน้อยเบอเกอรี่ จำกัด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรขอบคุณแก่หน่วยงาน และทีมทั้งหมด และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ดำรงตนในฐานะสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2559 ได้แก่ นางสาวอธิชา รักษลิขิต นายอัครพล ปรีชารักษ์ และนายภูริณัฐ ชัยบุญลือ
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นกระแสให้เกิดสังคม TO BE NUMBER ONE ดึงเยาวชนเข้ามาร่วมโครงการ จึงต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้การสนับสนุน และขอเป็นกำลังใจให้ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ไปอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738