ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2560 / 14:32:13  
เตรียมจัดงาน "มุ่งสู่ 100 ปี ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต ภาคเหนือ"
เตรียมจัดงาน "มุ่งสู่ 100 ปี ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต ภาคเหนือ"
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เตรียมจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตประจำภาคเหนือ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยได้ทันเวลา พอเพียงและใช้อย่างคุ้มค่า

วันนี้ 14 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรชัย ศิริจรรยา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตประจำภาคเหนือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยใช้ชื่อว่า “มุ่งสู่ 100 ปี ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต ภาคเหนือ CP BLOOD DONATION DAY” ประจำปี 2560 ด้วยการร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยภาคเหนือตอนบนจุดศูนย์กลางจัดที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ (ข้างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) และภาคเหนือตอนล่างจุดศูนย์กลางจัดที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยคาดว่าจะมีผู้บริจาคโลหิตทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างรวม 800 คนขึ้นไป
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคเหนือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการเพื่อตอบแทนสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกกลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงครอบครัว และประชาชนทั่วไป ตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิตทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเล่นเกมชิงของรางวัล กว่า 400 รางวัล ชมนิทรรศการการบริจาคโลหิต มีบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการจัดงาน
สำหรับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 – 2559 ได้มอบปริมาณโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 392,956 ยูนิต หรือประมาณ 141,556,800 ซี.ซี. ให้กับโรงพยาบาล ภาคบริการโลหิต และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา ซึ่งโลหิตทุกยูนิตที่ได้จากบุคลากรเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครอบครัวและประชาชนทั่วไป สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยได้ทันเวลา พอเพียงและใช้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังเป็นการปลูกฝังพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจของเครือ เจริญโภคภัณฑ์ ให้มีความเสียสละ มีจิตเมตตา รู้จักการ “ให้” ด้วยการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตเพื่อการรักษาพยาบาล ให้รอดพ้นจากความตาย หายจากการเจ็บป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุข โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738