ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2560 / 14:43:40  
ม.พายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 28
ม.พายัพ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 28
สาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 28 หัวข้อ "สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative Innovation 4.0"

วันนี้ 14 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอริษา ปัญญาธิ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเน้นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีความรู้ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสำคัญและสามารถทำธุรกิจกับต่างชาติได้โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆอยู่เสมอ จึงเป็นที่มาที่สาขาวิชาการตลาดโดยนักศึกษารายวิชาสัมมนาทางการตลาด( MK 492) จัดตั้งโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด (Marketing contest )ครั้งที่ 28 ขึ้นภายใต้หัวข้อ"สู้ศึกการตลาดปีระกาด้วยพลัง Creative&Innovation4.0" ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้การวิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดในยุคปัจจุบัน และอนาคตพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 และการตลาดแบบ Social Media ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยพายัพโทร 0 5385 1478 ต่อ 7878 หรือ 409

ข่าวโดย : สุดาภรณ์/นรีภัสร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738