ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2560 / 15:48:22  
เชียงใหม่ เฝ้าระวังไฟป่า บริเวณพื้นที่รอบดอยสุเทพ
เชียงใหม่ เฝ้าระวังไฟป่า บริเวณพื้นที่รอบดอยสุเทพ
เชียงใหม่ เฝ้าระวังไฟป่าบริเวณพื้นที่รอบดอยสุเทพ โดยจะเน้นการลาดตระเวน และการซุ่มจับกุมผู้กระทำผิด โดยปรับยุทธวิธีตามสถานการณ์ พร้อมบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ 14 มีนาคม 2560 นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่วนสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังไฟป่าบริเวณพื้นที่รอบดอยสุเทพ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยจะเน้นการลาดตระเวน และการซุ่มจับกุมผู้กระทำผิดโดยจะบูรณาการกับชุดเสือไฟ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1) ชุดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ชุดทหาร (มณฑลทหารบกที่ 33) และชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งการปรับยุทธวิธีตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางผู้ว่าฯเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้บูรณาการทำงานกับนายอำเภอทุกอำเภอ และต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีการติดตามการทำงาน ตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน การลาดตระเวนจะต้องมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน
สำหรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM 10 ณ เวลา 09.00 น. พบค่าสูงสุดอยู่ที่สถานีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในระดับปานกลางในช่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ถึง 13 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วง 60 วันห้ามเผา มีจุด Hotspot เกิดขึ้นแล้วทั้งสิ้น 180 จุด อำเภอที่มีจุด Hotspot สูงสุด ปัจจุบันอยู่ที่อำเภอฮอด จำนวน 45 จุด อำเภอดอยเต่า 27 จุด และอำเภอจอมทอง จำนวน 20 จุด ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เผาไหม้จังหวัดเชียงใหม่ จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8 บันทึกข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 มีนาคม 2560 พื้นที่เผาไหม้ ป่าอนุรักษ์ จำนวน 57,923 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 54,832 ไร่ เขต สปก. จำนวน 9,738 ไร่ พื้นที่ริมทางหลวง จำนวน 7,653 ไร่ ชุมชนและอื่น ๆ จำนวน 7,133 ไร่ พื้นที่เกษตร จำนวน 2,361 ไร่ รวมทั้งหมดจำนวน 139,639 ไร่ และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ระหว่างวันที่ 13 -19 มีนาคม 2560 บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เสี่ยงมากต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ อำเภอเวียงแหง ตำบลแสนไห อำเภอแม่วาง ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่แจ่ม ตำบลท่าผา ตำบลกองแขก อำเภอฮอด ตำบลหางดง และอำเภอดอยเต่า ตำบลโป่งทุ่ง
ทั้งนี้นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำรายงานคุณภาพอากาศ และการเกิดจุด Hotspot เปรียบเทียบเป็นสัปดาห์ ว่าในพื้นที่เชียงใหม่มีพื้นที่ใดบ้างที่เป็นจุดเสี่ยงและเกิดเหตุบ่อยครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 241

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738