ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มีนาคม 2560 / 16:15:09  
การประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ
การประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ
จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (14 มี.ค. 60) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย ให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการรวมกัน กับสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยในโอกาสต่างๆประกอบด้วย 1) พากเพียรอดทน 2) เสริมสร้างคนดี 3) รู้รักสามัคคี 4) มีน้ำใจ 5) ใฝ่ประหยัด 6) ซื้อสัตย์สุจริต 7) เศรษฐกิจพอเพียง 8) เรียงร้อยไมตรี 9) หวังดีมีเมตตา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการแก่ปวงชนชาวไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมพระราชทาน 9 ประการให้มีขวัญกำลังใจภาคภูมิใจและเป็นต้นแบบให้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆในสังคม ทั้งนี้ได้กำหนดให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม 9 ประการ ด้านละ 1 คนรวม 9 คน (หนึ่งคนต่อ 1 ประการ/ด้าน) สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสมัคร เป็นบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดช่วงอายุ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ เป็นที่ยอมรับ ปรากฏโดดเด่น โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้/แนวทางการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการฯ

ข่าวโดย : สุดาภรณ์/นรีภัสร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 261

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738