ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2560 / 10:23:53  
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. พัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานการณ์ดานการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. พัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานการณ์ดานการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กอ.รมน. พัฒนาเครือข่ายมวลชน เพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายงานป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย

วันนี้ ( 15 มี.ค. 60) เวลา 09.00 น. พลตรีจรูญ อินทร์สนอง ผู้อำนวยการส่วนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานการณ์ดานการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่ห้องสุพัตรา โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ศูนย์ประสานการปฏิบัติการที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสถานการณ์ดานการละเมิดทรัพย์ทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 3 (กอ.รมน. จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่) เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเครือข่ายงานป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองจากประเทศสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ในปัจจุบันปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยอยู่ในสถานการณ์ ที่ประเทศสหรัฐฯ จัดให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ต้องถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีสินค้าละเมิดหรือสินค้าเลียนแบบ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แว่นตา และนาฬิกาที่มีการวางจำหน่ายทั้งในห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดและสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจากปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศสหรัฐฯ ได้สร้างเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างประเทศ ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และระบบเศรษฐกิจของไทย รัฐบาลจึงได้พัฒนาระบบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างยังยืนต่อไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/นรีภัสร์ ไกรสรป
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 160

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738