ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มีนาคม 2560 / 17:34:01  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เดินสายพบนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ให้กำลังใจทีมดับไฟป่า ติดตามปัญหาการทำงานระดับพื้นที่
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เดินสายพบนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ให้กำลังใจทีมดับไฟป่า ติดตามปัญหาการทำงานระดับพื้นที่
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เดินสายพบนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ให้กำลังใจทีมดับไฟป่า ติดตามปัญหาการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจัง

วันที่ 15 มีนาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอสะเมิง เพื่อพบปะชาวบ้าน ส่วนราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเน้นย้ำ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาทุกชนิด ในช่วง 60 วัน ห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน ในระหว่างวันที 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกวันจันทร์ และคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในอำเภอที่อยู่ทางโซนใต้ การปฏิบัติในระดับอำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่วิกฤตขอให้นายอำเภอกำกับดูแล แก้ปัญหาด้วยตัวเอง และใช้กลไก มท. ร่วมกับทีมประชารัฐตำบลดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ หน่วยงานในพื้นที่เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยอมรับให้เป็นตัวอย่างพื้นที่อื่น ที่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ง การสนับสนุนสารอินทรีย์ย่อยสลายเศษวัสดุทางการเกษตร การสนับสนุนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารสัตว์ หรือ การทำสารชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร ขณะเดียวกัน ได้มีการรณรงค์เชิงรุก โดยเครือข่าย อสม.เคาะประตูบ้าน การกระจายข่าวสารทางเสียงตามสายและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน วิทยุ โทรทัศน์ท้องถิ่น การจัดทีมประชารัฐประจำตำบลลาดตระเวน ทำแนวกันไฟ พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ขอความร่วมมืองดการเผา พร้อมกับการใช้มาตรการทางกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738