ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2560 / 15:55:21  
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0"
การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและประเทศในอาเซียน รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ www.huso.buu.ac.th/Conference/HUSO60/default.asp

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 250

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738