ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มีนาคม 2560 / 17:27:59  
เชิญร่วมรับฟัง เสวนาพลังพลเมืองดีขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
เชิญร่วมรับฟัง เสวนาพลังพลเมืองดีขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชิญร่วมรับฟัง เสวนาพลังพลเมืองดีขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่

นายชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สปข.3 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเวทีเสวนาการเลือกตั้ง (ระดับภาค) เรื่อง “พลังพลเมืองดีขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตย” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเวทีสัมมนาปฏิรูปประเทศไทย และเรื่อง “ประชารัฐร่วมใจ ปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีเครือข่ายสื่อมวลชน อป.มช. ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม/ประชาชน ละนักศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวน 250 คน เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนะนำข้อมูลไปขยายผล ผ่านสื่อในสังกัดให้ประชาชนได้รับทราบ โดยจะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัด และบันทึกเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่

ข่าวโดย : นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738