ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2560 / 13:24:38  
"การพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน"
"การพัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน"
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม โครงการ "พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน" โดยมีนักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 213 คน เข้าร่วมการอบรม

วันนี้ (17 มี.ค. 60) เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ "พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน" พร้อมด้วย นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงาน นักศึกษา และผู้ร่วมงาน โดยประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ ในการดำเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามความเห็นชอบร่วมกันของประทศสมาชิก
ด้านตลาดและฐานการผลิตสินค้าร่วมกัน มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรี โดยแรงงานจะถูกจัดเป็นกลุ่มสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งอาชีพที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 8 อาชีพ ได้แก่ วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสำรวจ นักบัญชี ทันตแพทย์ แพทย์ และการบริการ/การท่องเที่ยว สำหรับอาชีพอื่น ๆ ก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไม่ติดขัด และเพื่อรองรับการเข้ามาท่องเที่ยวของเพื่อนบ้านจากอาเซียนที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่การเปิดเสรีการค้า หรือการเกิดขึ้นขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แรงงานไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือการแข่งขันที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ Thailand 4.0 มีการปฏิวัติระบบการทำงาน (Transformation) ที่กำลังเกิดขึ้น ทำให้เกิดแรงงานพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ที่มีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี วินัยอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ และกฎหมายแรงงานต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 186

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738