ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มีนาคม 2560 / 15:15:39  
ประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล
ประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักธรรมาภิบาล
จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล

วันนี้ (17 มี.ค.60) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษในหัวข้อ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ตามหลักธรรมาภิบาลแก่คณะนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทรุจริตระดับสูง รุ่นที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ มีเป็นเวลายาวนานมากกว่า 720 ปี รวมทั้งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายทางด้าน โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม MICE ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท และศูนย์ประชุมนานาชาติ ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมอนุรักษ์เมืองวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนา สถิติการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใน ปี พ. ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่จำนวน 9,623,958 คน แยกเป็นชาวไทย 621,819 คน (70.00%) ชาวต่างประเทศ 2,902,139 คน (30.00%) เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 337,651 คน (3.64%) ซึ่งชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่จำนวนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นักท่องเที่ยวจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศสตามลำดับ อีกทั้งยังมุ่ง ศักยภาพการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม การเกษตร หัตถอุตสาหกรรม การบริการสุขภาพ และการศึกษา ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมุ่งวิสัยทัศน์ศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากลบนพื้นฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน จึงเกิดแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738