ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มีนาคม 2560 / 12:12:26  
กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตประจำภาคเหนือเครือเจริญโภคภัณฑ์ " ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต" CP Blood Donation Day"
กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตประจำภาคเหนือเครือเจริญโภคภัณฑ์ " ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต" CP Blood Donation Day"
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตประจำภาคเหนือของเครือเจริญโภคภัณฑ์ " ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต ภาคเหนือ CP Blood Donation Day" ประจำปี 2560  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกระตุ้นพนักงานในเครือและประชาชนทั่วไป ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตประจำภาคเหนือของเครือเจริญโภคภัณฑ์  “ ซี.พี.ทำดี บริจาคโลหิต” CP Blood Donation Day” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10  และกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยมุ่งหวังให้ บุคลากรในหน่วยงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนสมาชิกครอบครัว และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต มีความศรัทธาในการทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน อย่างต่อเนื่อง  โดยกิจกรรมในวันนี้ตั้งเป้าหมายผู้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตจำนวน  400 คน
กิจกรรมการรณรงค์รับบริจาคโลหิตกับหน่วยงานของสภากาขาดไทยของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในปีนี้ นับเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 6 แล้ว  ซึ่งในช่วงระหว่างปี 2534-2559  ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รณรงค์ให้พนักงานในเครือร่วมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบปริมาณโลหิตไปแล้วกว่า  390,000 ยูนิต หรือกว่า 140 ล้าน ซี.ซี. ให้กับโรงพยาบาลภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา และในปี 2560 นี้ได้ตั้งเป้ารับบริจาคจำนวน 22,250  ยูนิต หรือ  9 ล้าน ซี.ซี. ซึ่งโลหิตที่ได้สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลา สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขต่อไป

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738