ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มีนาคม 2560 / 16:17:36  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2560
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2560
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2560 ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง ให้แก่ประชาชน

ที่หอประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายราชสดุดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้า ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2448 โดยในปีนี้ พิธีเนื่องในวันท้องถิ่นไทยจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามลำดับ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ กล่าวถวายราชสดุดี และอ่านสารเนื่องในวันท้องถิ่นไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา พร้อมกล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทยของจังหวัดเชียงใหม่ การประกอบพิธีสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นจะมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 183

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738