ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มีนาคม 2560 / 10:46:14  
กรมฝนหลวง เตรียมพร้อมปฏิบัติการในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. 2560
กรมฝนหลวง เตรียมพร้อมปฏิบัติการในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. 2560
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมพร้อมปฏิบัติการในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2560 ในพื้นที่ 9 จังหวัดของภาคเหนือ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยจะเร่งทำฝนหลวงทันที่สภาพอากาศมีโอกาสเกิดฝนตก

วันที่ 19 มีนาคม 2560 นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า จากปัญหาหมอกควันและไฟป่า บริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นมลพิษส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแปรปรวน ส่งผลให้ความชื้นในอากาศมีไม่พอที่จะขึ้นทำฝนหลวงได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงคิดค้นศึกษาวิจัยเทคนิคและรูปแบบการบินเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันขึ้น ภายใต้โครงการศึกษาการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยใช้แนวคิดจากการใช้สารฝนหลวงตามตำราฝนหลวงพระราชทานในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งใช้สารฝนหลวงสูตรเย็นจัดหรือน้ำแข็งแห้ง โปรยในบริเวณเหนือชั้นบรรยากาศอุณหภูมิผกผัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดต่ำลง และส่งผลให้ฝุ่นละอองสามารถลอยขึ้นบรรยากาศระดับบนลดปัญหามลพิษหมอกควันได้
สำหรับการปฏิบัติการแบบแปรสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน จะใช้อากาศยานชนิด CASA จำนวน 2 ลำ ในการผลิตสารฝนหลวงสูตรเย็นจัดหรือน้ำแข็งแห้ง และใช้เครื่องบิน Super King Air สำหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของค่าทางอุตุนิยมวิทยาและความเข้มข้นของฝุ่นละออง จำนวน 1 ลำ ปฏิบัติการร่วมกัน โดยมีเป้าหมายในพื้นที่ 9 จังหวัดของภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ตาก พะเยา และแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะพร้อมปฏิบัติการในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2560
นอกจากนี้ยังมีอีก 1 โครงการ ที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นภารกิจในยุทธศาสตร์ที่ 1ของกรมฝนหลวงฯ โดยภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน คือ การเกิดพายุฤดูร้อนและลูกเห็บ กรมฝนหลวงฯ ได้เตรียมความพร้อมในการบรรเทาความรุนแรงไว้ ด้วยเทคนิคการปฏิบัติการฝนกลวง ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการดัดแปรสภาพอากาศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยใช้เทคนิคการดัดแปรสภาพอากาศ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานไว้ในตำราฝนหลวงพระราชทาน ซึ่งจะใช้เครื่องบินแบบปรับความดันหรือ Super King Air 350 และสารฝนหลวงซิลเวอร์ไอโอไอด์ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแกนของผลึกน้ำแข็งในธรรมชาติ เพิ่มแกนผลึกน้ำแข็งให้มากกว่าการปฏิบัติการเมฆเย็นปกติ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดลูกเห็บได้ เนื่องจากการผลึกน้ำแข็งปริมาณมาก ที่เพิ่มเข้าไปในเมฆเย็น จะไปแย่งเม็ดน้ำเย็น ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กปริมาณมาก เมื่อเกิดฝนตกผลึกน้ำแข็งขนาดเล็กเหล่านี้ จะละลายก่อนที่จะตกลงพื้น สามารถลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชุมชนของชาวบ้านได้
ทั้งนี้เพื่อการยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ จะมีแผนปฏิบัติการ 2 ช่วง คือในช่วงเดือนมีนาคม จะใช้เครื่องบิน Super King Air 350 ของกรมฝนหลวงฯ ปฏิบัติการในพื้นที่ภาคเหนือ และในเดือนเมษายนจะใช้เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7 หรือ อัลฟ่าเจ็ท จากกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงและมีความเร็วในการเข้าถึงเป้าหมายปฏิบัติการเพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับโครงการดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในการแปรสภาพอากาศและบูรณาการการแจ้งเตือนภัยพิบัติอีกด้วย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่ เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือที่ www.royalrain.go.th

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738