ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มีนาคม 2560 / 10:53:54  
เชียงใหม่ คุมเข้มห้ามนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาจำหน่ายในพื้นที่
เชียงใหม่ คุมเข้มห้ามนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาจำหน่ายในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์มาจำหน่ายในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อสินค้าทุกประเภทที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

วันที่ 19 มีนาคม 2560 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีข่าวการจับกุม ตรวจค้น แหล่งจำหน่ายและแหล่งผลิต สินค้าที่มีการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นระยะ โดยการละเมิดส่วนใหญ่จะเป็นการละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิบัตร ประชาชนผู้บริโภคสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาประเภทต่างๆ มิได้มีจำนวนลดน้อยลง ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายการต่อต้านมิให้ประชาชนสนับสนุน ส่งเสริมสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่เหตุผลหลักๆ ที่ประชาชนยังคงซื้อสินค้าที่ละเมิดเหล่านี้คือสินค้า มีคุณภาพที่พอใช้ได้ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่ายจากปัญหาสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาทั้งที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทยและในต่างประเทศจากการที่ลักลอบนำเข้ามา มีแหล่งจำหน่ายอย่างเปิดเผย เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจับกุมก็มีการใช้กำลังประทะกัน
นอกจากนี้ ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานี้ยังมีผลให้ประเทศไทยยังถูกกดดันจาก ต่างประเทศที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทางรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ได้พยายามวาง มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแต่ดูเหมือนว่าปัญหาสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย จะเป็นปัญหาที่หาจุดจบได้ยาก การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เราจำเป็นต้อง ยอมรับและให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพราะหากปล่อยให้มีการละเมิด เท่ากับยอมรับให้มีการขโมย แน่นอนว่าจะเกิดผลเสียต่อประเทศ เมื่อมีผู้สร้างสรรค์หรือประดิษฐ์สร้างอะไรขึ้นมาใหม่ ก็จะถูกลอกเลียนแบบ ซึ่งจะทำให้ขาดแรงจูงใจและไม่อยากที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจก็จะเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งจะส่งผลในระยะยาวในระบบเศรษฐกิจ เพราะขาดการพัฒนา นวัตกรรม ทำให้ต้องนำเข้าเทคโนโลยีและความรู้จาก ต่างประเทศ กลายเป็นประเทศที่ต้องเป็นฝ่ายรับอย่างเดียว
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อยู่จำนวนมาก ซึ่งในขณะนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้ประกอบการนำสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์มาจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อสินค้าทุกประเภทที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ รัฐบาลไทยจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวหมดสิ้นไปจากประเทศไทย

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738