ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 มีนาคม 2560 / 11:08:03  
เชียงใหม่ ขอให้งดเผา หากฝ่าฝืนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
เชียงใหม่ ขอให้งดเผา หากฝ่าฝืนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
แม่ทัพน้อยที่ 3 ขอความร่วมมือประชาชนลดการเผาป่าช่วง ประกาศ 60 วันห้ามเผา หากมีผู้ฝ่าฝืน พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

พลโทธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้เกิดสภาพอากาศที่แล้งและมีลมแรง จึงมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้หรือไฟป่าในพื้นที่ค่อนข้างจะสูง ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือในปีนี้เชื่อว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัด เนื่องจากทุกคนมีจิตสำนึก มีความเข้าใจและยังได้รับผลกระทบต่อปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีคนบางพวกที่ไม่สนใจต่อปัญหาดังกล่าว และยังมีการจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ป่า ความเชื่อเดิมที่เชื่อว่าจุดไฟเพื่อให้เกิดผักหวานหรือเห็ด รวมถึงการทิ้งก้นบุหรี่ตามเส้นทางคมนาคมจนทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามพื้นที่ป่าก็ตาม ที่ผ่านมาในส่วนของกองทัพที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย มทบ.33 พล.ร.7 พัน.สต.กส.ทบ.และ พัน.พัฒนาที่ 3 ได้ให้การสนับสนุน กำลังพล และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการมวลชน 14 ชุดปฏิบัติการ ในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกฝ่ายเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งได้จัดกำลังชุดปฏิบัติงานพร้อมให้ความช่วยเหลือส่วนราชการของจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จำนวน 4 ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมถึงสุขภาพของประชาชน
ทั้งนี้อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง โดยไม่จุดไฟเผาป่าตลอดระยะเวลาของการห้ามเผาในห้วง 60 ห้ามเผา ซึ่งเหลือเวลาเพียง 30 กว่าวัน ขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับส่วนราชการ หากพบใครเผาป่าขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 246

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738