ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มีนาคม 2560 / 13:03:17  
มทร.ล้านนาเชียงใหม่ จัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
มทร.ล้านนาเชียงใหม่ จัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนาได้จัดสถานที่และอาหารภายในงาน สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมีนาคม 2560

วันนี้ (21 มี.ค. 60) เวลา 07.30 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการสนทนาสภากาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 หรือสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน โดยรองศาสตราจาย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีให้การต้อนรับพร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้า ซึ่งภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายแก่ผู้มาร่วมงาน ได้แก่ ด้านการรวมพลังประชารัฐร่วมมือแก้ไขหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น้ำดิบในระบบชลประทาน น้ำกินน้ำใช้เพื่อการบริโภคอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร การรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำ การรณรงค์ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในด้านลดจำนวนครั้ง ลดการบาดเจ็บ และลดคนเสียชีวิต และการดำเนินงานเมืองเก่าเพื่อเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหารแบบล้านนา และบูทให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติเวียงเจ็ดลินหรือเมืองเชษฐปุรี และมีบริการวาดรูปเหมือนให้กับแขกที่มาร่วมงาน
สำหรับเวียงเจ็ดลินหรือเมืองเชษฐปุรี มีพญาสระเกศเป็นผู้ปกครององค์แรกและมีพญาปกครองสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน มีอายุประมาณ 1,600 ปี โดยมีฤๅษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างขึ้น เวียงเจ็ดลินเป็นเวียงโบราณคดีพบเครื่องมือหินแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงชนพื้นเมืองที่เรียกว่า ลัวะ (ละว้า หรือ มิลาขุ) บางประวัติศาสตร์จึงเรียกเวียงนี้ว่า เวียงลัวะ ซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนในสมัยขุนหลวงวิลังคะ (มิลักขะ) ปกครองเวียงเจ็ดลินตรงกับสมัยพระนางจามเทวีปกครองหริกุญไชย (พ.ศ.1202) โดยอายุเวียงเจ็ดลินประมาณจากยุคสมัยขุนหลวงวิลังคะถึงปัจจุบัน ประมาณ 1,200 – 1,300 ปี และนับตั้งแต่พญาสระเกศผู้ปกครองเชษฐปุรีองค์แรก น่าจะมีอายุราว 1,600 – 1,700 ปี ถือว่าเป็นเวียงเก่าแก่ในกลุ่มนครรัฐที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงอีกด้วย

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738