ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มีนาคม 2560 / 16:10:43  
งาน 40 ปี แตร์ เด ซอม (เยอรมันนี)
งาน 40 ปี แตร์ เด ซอม (เยอรมันนี)
จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติองค์การแตร์เดซอม พร้อมกับคนทำงาน ผู้เเทนชาวบ้าน และนักวิชาการ จัดงาน "40 ปีแตร์เดซอม ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

วันนี้ (21 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวพัชยานี ศรีนวล คณะทำงาน องค์การ แตร์เดซอม ประเทศเยอรมันนี เปิดเผยว่า การพัฒนาสังคมในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ลาดพร้าวอากาศ มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ทำหน้าที่สงเคราะห์ช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนร่วมกับประชาชนมาอย่างสม่ำเสมอแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวยังมีองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสังคมไทยที่ทำงานยืนหยัดมาอย่างยาวนานถึง 40 ปี นั่นคือองค์การแตร์เดซอม ประเทศเยอรมันนี ซึ่งเป็นองค์กรด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสิทธิเด็ก ในมิติต่างๆที่เข้ามาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับองค์กรภาคประชาชนสถาบันวิทยาการ มหาวิทยาลัย และองค์กร/หน่วยงานทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย และองค์กรเด็กเยาวชน และชุมชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2519 โดยมุ่งเน้นเพื่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครองพัฒนาเด็ก เยาวชน และสิ่งแวดล้อม ให้ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนหลักปฏิญาสากลสิทธิมนุษยชน แห่งสหประชาชาติและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) “40 แตร์เดซอม ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ได้ดำเนินงาน โครงการต่างๆนับร้อยนับพันโครงการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2559 เป็นระยะเวลา 40 ปี ในนามของภาคีเครือข่ายเพื่อแผ่นดินและสันติภาพเอ็นอีพีซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรสมาชิกขององค์การแตร์เดซอม เยอรมันนีประเทศไทย ตลอดจนถึงตัวแทนเด็กเยาวชนชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ และบุคคลต่างๆและสำนักงานองค์การแตร์เดซอม เยอรมนีประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ร่วมกันจัดงาน 40 ปี แตร์เดซอม เยอรมันนีในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นพลังในการก้าวย่างต่อไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดงานในวัน อังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 -21.00 น. ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาในหัวข้อ “สายธาร อุดมการณ์” ซึ่งจะได้เห็นรอยทางการดำเนินงานพัฒนาสังคมที่ผ่านมา คุณค่า ความทรงจำ ของการสร้างคน สร้างงาน การพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่น พร้อม มีการแสดงซึ่งเป็นการนำเสนอรอยทางการทำงานที่ผ่านมา 40 ปีด้วยสื่อศิลปวัฒนธรรม ภาคประชาชน หรือพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก และเยาวชน มีกิจกรรมนิทรรศการจากองค์กรภาคีต่างๆหลายจังหวัดในประเทศไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านพร้อม อีกทั้งมีซุ้มอาหารกาดหมั้ว อาหารคาวหวานหลากหลายแบบชาวบ้านล้านนาและร่วมชิมฝีมือจากเด็กๆ เชฟน้อย ทั้งนี้ บุคคลประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆมากมาย และสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอ๊อด โทร 081 796 5915

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม/นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 286

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738