ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มีนาคม 2560 / 10:21:41  
จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กลุ่มพลังเครือข่ายทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อกำหนดเป็นนโยบายเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลต้นแบบที่ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 9 ประการ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนแก่ผู้นำชุมชน เครือข่ายสภาวัฒนธรรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว บุคลากรทางวัฒนธรรม และผู้ที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือการจัดงานด้านวัฒนธรรมประเพรณีและกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาล และเพื่อกำหนดเป็นนโยบายเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและป้องกกันมิให้จัดกิจกรรมที่มีความล่อแหลม สุ่มเสี่ยงต่อการบิดเบือนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้แล้ว ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้กำหนดมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการรแสดงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ 10 รูป พิธีรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ และรำถวายฟ้อนเล็บ จำนวน 64 คน จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลความคิดเห็นและเพื่อเผยแพร่ข้อมูลถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) ตั้งแต่เววลา 17.00 น. เป็นต้นไป และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 053-112595-6

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738