ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มีนาคม 2560 / 11:24:00  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุมมืดให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (22 มี.ค. 60) เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (ระยะที่ 1) พร้อมด้วย นายบุญลือ อึ้งบำรุงพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ รองผู้กำกับหน่วยจราจรจังหวัดเชียงใหม่ เราผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทน กสท. โทรคมนาคม จำกัด และผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ ปลอดภัยและพร้อมรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีความงดงามและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีการดำเนินงานการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง (สันติธรรม 1-2) งานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี แบบใต้ดินจำนวน 26.1 วงจร - กม. งานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 22 เควี แบบใต้ดินจำนวน 34 วงจร - กม. งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี แบบเนื้อดินจำนวน 109.6 วงจร - กม. และงานรองรับระบบสื่อสาร 34 วงจร - กม. รวมงบประมาณทั้งโครงการ 3,978 ล้านบาท สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการ ฯ ได้แก่ ถนนรอบคูเมือง ถนนสายหลักภายในเขตคูเมือง และถนนเศรษฐกิจสายหลักทางด้านทิศตะวันออกโครงเมือง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการวางแผนและจัดเตรียมวิธีดำเนินการก่อสร้างไว้อย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ผู้สัญจร และนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 214

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738