ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มีนาคม 2560 / 11:38:54  
เชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการและนวัตกรรมของดีเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
เชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการและนวัตกรรมของดีเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมงานมหกรรมวิชาการและนวัตกรรมของดีเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน "เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 60 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นานันทพล พงศธรวิสุทธ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง เปิดเผยว่า สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการและนวัตกรรมของเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “เทศบาลร่วมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นิทรรศการการดำเนินงานของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมทางวิชาการการท่องเที่ยวตลอดและท้องถิ่นในเรื่องของการดำเนินงานด้านต่างๆรวมถึงเป็นประโยชน์และแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการบริหารงานต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดเสวนา/บรรยายพิเศษทางวิชาการให้ความรู้แก่สมาชิกจำนวน 117 เทศบาล เทศบาลละ 3 คนซึ่งประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล ตลอดปฏิบัติงานในเทศบาลและจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการกิจกรรมหรือนวัตกรรมที่โดดเด่นของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนการจัดประกวดศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้านประยุกต์รำวงและการประกวดเต้นออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อว่า “สุขภาพดี ชีวีมีสุข ออกกำลังกายคลายทุกข์ สนุกครื้นเครง” สุดท้ายนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการและนวัตกรรมของดีเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738