ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มีนาคม 2560 / 16:41:47  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ย้ำนายอำเภอทั้ง 25 แห่ง ในฐานะ Single Command ศูนย์สั่งการระดับอำเภอ ประสานหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวัง และเข้าระงับเหตุไม่ให้ไฟลุกลาม วอนคนเชียงใหม่ช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยกันดับไฟป่าหมอกควัน เพื่อภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และให้กำลังผู้ปฏิบัติงานดับไฟในพื้นที่ โดยได้ประชุมติดตามแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ในช่วงเฝ้าระวัง 60 วัน ห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศขอความร่วมมือห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมีกำหนดจะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่การไปมอบนโยบาย เพราะนายอำเภอทุกอำเภอรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอย่างไร แต่จะไปติดตามการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจุดที่มีความเสี่ยงในพื้นที่มีที่ใดบ้าง อำเภอมีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องการสนับสนุนอะไรจากจังหวัด พร้อมทั้งไปให้กำลังใจทีมที่ปฏิบัติการดับไฟในพื้นที่
ทั้งนี้ นับตั้งแต่เชียงใหม่ได้ประกาศช่วง 60 วันห้ามเผาฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2560 ผ่านมาครึ่งทาง 30 วัน จังหวัดเชียงใหม่ยังรักษาสถิติโดยไม่มีวัน ที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐาน โดยสูงสุดอยู่ที่ 118 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 มีจุดความร้อน Hotspot เกิดขึ้นแล้ว 418 จุด เทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 284 จุด พื้นที่เผาไหม้ 246,391 ไร่ จุดความร้อนที่พบมากขึ้น เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่ GISTDA ได้นำข้อมูลจากดาวเทียม VIIRS ซึ่งมีความละเอียดสูงกว่าเดิมมาก เข้ามาตรวจหาจุดความร้อน (Hotspot) เพื่อใช้สำหรับแจ้งชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังไฟป่า ในพื้นที่เพื่อเข้าระงับเหตุเท่านั้น ไม่ได้นำมาอ้างอิงสรุปผลรวมข้อมูลจุดความร้อนในแต่ละวัน
ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือพี่น้องคนเชียงใหม่ทุกภาคส่วนช่วยกันสอดส่งดูแล หากพบเห็นไฟป่าให้แจ้งที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-112236 เพื่อจะได้ประสานชุดปฏิบัติการดับไฟในพื้นที่เข้าระงับเหตุไม่ให้ไฟลุกลามรุนแรง ซึ่งทางจังหวัดยังต้องการเพิ่มชุดลาดตระเวน เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่าให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ว่า ฯ กล่าวถึง สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น้ำดิบในระบบชลประทาน น้ำกินน้ำใช้เพื่อการบริโภคอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร และการรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำ ในการความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา/สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 219

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738