ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มีนาคม 2560 / 16:50:14  
เชียงใหม่ รับบริจาคสิ่งของในการปฏิบัติงานช่วงหมอกควันไฟป่า
เชียงใหม่ รับบริจาคสิ่งของในการปฏิบัติงานช่วงหมอกควันไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ รับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งออกลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟป่าในขณะออกปฏิบัติหน้าที่

นายไพรินทร์ ลิ้มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งออกลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟป่าในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมกับภาคราชการ ทหาร เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ภาคธุรกิจเอกชน เพื่อร่วมสนับสนุนและกำหนดแนวทางมาตรการลดการเผาทั้งพื้นที่ป่า
นอกจากนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยคุณจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารโครงการพิเศษเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนอาหารพร้อมชุดอุปกรณ์ดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งออกลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟขณะออกปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ การจัดชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังและดับไฟ ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังดับไฟใช้ยังชีพในป่าขณะออกปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดเชียงใหม่จึงขอรับการสนับสนุนเงินและสิ่งของ เช่น อาหารกระป๋อง น้ำดื่ม ฯลฯ โดยสามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ 981-3-76346-9 ชื่อบัญชี “กองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” หรือ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2236

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738