ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มีนาคม 2560 / 17:25:04  
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 ได้กำหนดให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2560 - 2 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนน้อยราย คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอำนวยการ โทรศัพท์ 053 841101 หรือ www.gsbg.org

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 178

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738