ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2560 / 11:29:53  
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
กรมสรรพสามิตโดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการงานบริหารทั่วไปฝ่ายอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

นายสุรชัย โตพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมสรรพสามิต เผยว่าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการงานบริหารทั่วไปฝ่ายอำนวยการ โดยเปิดรับสมัครอัตราค่าจ้างและจำนวนตำแหน่งว่างตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาพณิชยการสาขาวิชาเลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาพณิชยการสาขาวิชาเลขานุการสาขาวิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาการจัดการทั่วไปสาขาวิชาการสำนักงานหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในทางเดียวกัน 2 มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่นมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม microsoft office ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง งานการ การเจ้าหน้าที่ชั้น 3 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 279 ถนนเจริญราษฎร์ตำบลวัดเกตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053 240 486 ต่อ 302 ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 10 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 -12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นรีภัสร์ ไกรสรปริยฉัตร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 155

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738