ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2560 / 11:40:54  
เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017
เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2017 ระหว่าง วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2560

วันนี้ (23 มี.ค. 60) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเรื่อง การจัดงานThailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion (TTM+) ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดเพื่อส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ในลักษณะ Business to Business (B2B) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยได้รับความร่วมมือจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย (THA) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) และธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน ในปี 2559 งาน TTM+ ได้ถูกย้ายสถานที่จัดงานจากกรุงเทพ ฯ มาจัดงาน ที่ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2559 จากความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายๆ ด้าน และประสบความสำเร็จอย่างสูง จึงส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการเสนอให้เป็นสถานที่การจัดงาน TTM+ เป็นปีที่ 2
ทั้งนี้ การจัดงาน TTM+2017 (ครั้งที่ 16) จะจัดภายใต้ Theme "Discover Unique Local Experiences" โดยจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้ซื้อ (Buyers) จำนวน 350 ราย จาก 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากตลาดหลัก (ยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก อเมริกาใต้ และแอฟริกาใต้) ผู้ขาย (Sellers) จำนวนประมาณ 400 คูหา จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และสื่อมวลชน (Media) จากในและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่การจัดงาน TTM+ และแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 1127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738