ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2560 / 11:52:39  
กพร. แจ้งอาชญาบัตรพิเศษของบริษัท ไชน่า หมิงต๋า ฯ เป็นการให้สิทธิสำรวจแร่ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พื้นที่ก่อนทำการสำรวจ
กพร. แจ้งอาชญาบัตรพิเศษของบริษัท ไชน่า หมิงต๋า ฯ เป็นการให้สิทธิสำรวจแร่ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พื้นที่ก่อนทำการสำรวจ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษบริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการใช้สิทธิสำรวจแร่ทางธรณีวิทยาในขั้นรายละเอียด โดยกำหนดเงื่อนไขการเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจแร่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน และต้องทำการฝังกลบพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังเสร็จสิ้นการสำรวจ

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส ตำบลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร คัดค้านการสำรวจแร่โพแทชในพื้นที่ พร้อมทั้งยื่นหนังสือที่อำเภอวานรนิวาสขอให้ชะลอการเข้าเตรียมพื้นที่สำรวจของบริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่อาจละเมิดสิทธิชุมชนและสร้างข้อกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทชให้แก่บริษัท ไชน่า หมิงต๋า โปแตช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จำนวน 12 แปลง เนื้อที่รวม 116,875 ไร่ อาชญาบัตรพิเศษมีอายุ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 5 มกราคม 2563 ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขการเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจแร่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อน การอนุญาตอาชญาบัตรเป็นเพียงการใช้สิทธิในการสำรวจแร่เท่านั้น โดยผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากบริษัท ฯ พื้นที่เพื่อการสำรวจแร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขในการอนุญาตอาชญาบัตร และเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
ทั้งนี้การอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ เป็นการใช้สิทธิสำรวจแร่ทางธรณีวิทยาในขั้นรายละเอียด โดยจะมีการขุดเจาะสำรวจในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งใช้เนื้อที่เพียงเล็กน้อยเพื่อนำข้อมูลมาประเมินศักยภาพแหล่งแร่ว่ามีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์หรือไม่ และต้องทำการฝังกลบพร้อมกับพื้นปูพื้นที่ภายหลังเสร็จสิ้นการสำรวจแล้ว จึงไม่ได้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษเป็นการอนุญาตเพื่อการสำรวจแร่ตามปกติทั่วไป ไม่ได้เป็นสัญญาสำรวจและผลิตแร่โพแทช และไม่ได้เป็นข้อผูกพันว่าจะต้องได้รับอนุญาตประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแต่อย่างใด
นอกจากนี้หากการสำรวจพบว่า พื้นที่มีศักยภาพแร่ที่มีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ บริษัท ฯ ต้องยื่นขอประทานบัตรเพื่อการทำเหมืองแร่ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยการขอประทานบัตรต้องผ่านความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่จะขอทำเหมืองด้วย

ข่าวโดย : นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738