ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2560 / 15:00:04  
องค์กรภาคประชาชนเชียงใหม่ จับมือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) เตรียมเปิดเวที ถกแนวทางแก้ปัญหาหมอกควัน ขับเคลื่อนกลไกประชารัฐ
องค์กรภาคประชาชนเชียงใหม่ จับมือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) เตรียมเปิดเวที ถกแนวทางแก้ปัญหาหมอกควัน ขับเคลื่อนกลไกประชารัฐ
องค์กรภาคประชาชนเชียงใหม่ จับมือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) เตรียมเปิดเวที ถกแนวทางแก้ปัญหาหมอกควัน ขับเคลื่อนกลไกประชารัฐ เฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน เชียงใหม่ ในงาน "รวมพลังศรัทธาเพื่อกองทุนสนับสนุนชุมชนจัดการไฟป่าหมอกควัน" วันที่ 29 มี.ค.นี้ ที่วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

นายเดโช ไชยทัพ ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) แจ้งว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน(ภาคเหนือ) ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, บริษัทประชารัฐรักสามัคคี และพี่น้ององค์กรเครือข่ายชุมชนที่จัดการดูแลรักษาป่า 100 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมกันจัดงาน “พลังศรัทธาเพื่อกองทุนสนับสนุนชุมชนจัดการไฟป่าหมอกควัน”ขึ้น ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างแรงศรัทธา แรงสนับสนุนจากกัลยาณมิตรประชาชนทั่วไป ให้เห็นคุณค่าความสำคัญของการจัดการไฟป่า ลดหมอกควันเข้ามาเป็นพลังให้เกิดกองทุนสนับสนุนการจัดการไฟป่าลดหมอกควันที่จะนำไปเป็นกองทุนสนับสนุนให้ชุมชน 7 ชนเผ่า 16 ลุ่มน้ำ 100 ชุมชน ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาไฟป่า ลดหมอกควันได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปประธรรมต่อเนื่องในระยะยาว
งานดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น โดยพี่น้องทุกเครือข่ายจะร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมีพิธีสงฆ์ ก่อนเปิดงานประชารัฐร่วมใจ สานพลังศรัทธา หนุนชุมชน ลดไฟป่า โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระสงฆ์และสามเณร 100 รูป พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม และจะมีการปาฐกถาพิเศษ “สานศรัทธา ฝ่าวิกฤติหมอกควัน” โดย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพิธีมอบกองทุนชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน
โอกาสนี้ ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันและการสนับสนุนกองทุนสนับสนุนชุมชนจัดการไฟป่าหมอกควัน และระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการกองทุนชุมชนจัดการไฟป่าและการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง โดย เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่, เครือข่าย ทสม.เชียงใหม่, เครือข่ายสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน, ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นการแสดงบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาเมืองเชียงใหม่ร่วมกันทุกภาคส่วน

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738