ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2560 / 15:45:48  
ภาคเอกชนสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานแก่ อส.ดับไฟป่า
ภาคเอกชนสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานแก่ อส.ดับไฟป่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับการสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานและอุปกรณ์ดับไฟป่า ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ใน 23 อำเภอ เพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่า พร้อมกับลดภาระเจ้าหน้าที่ในการจัดหาเสบียงในขณะลาดตระเวนอีกด้วย

วันที่ 23 มี.ค. 2560 ที่หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทานจำนวน 20,700 ชุด อุปกรณ์ดับไฟป่าจำนวน 46 ชุด และ อินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ จากกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยกำลังลาดตระเวนป้องกันและหมอกควันและไฟป่า ใน 23 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ในการเฝ้าระวังและดับไฟป่า ซึ่งจากปัญหาหมอกควันและไฟไหม้ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีมาตรการต่างๆ เข้าแก้ไข โดยเฉพาะเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักถึงปัญหากับคนในพื้นที่ เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ทำให้เกิดไฟป่าได้ตลอดเวลา ประกอบกับมีค่าจุดความร้อน (Hotspots) จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ที่ก่อให้เกิดควันไฟและได้ถูกกระแสลมพัดพาเข้ามาปกคลุมในภาคเหนือตอนบน ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัย การท่องเที่ยว เศรษฐกิจของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่ในการทำงานการเฝ้าระวังและดับไฟป่าอย่างเข้มแข็ง ซึ่งการเผาไหม้ และสะสมฝุ่นในปีนี้ สามารถควบคุมได้ดี มีประสิทธิภาพ และเสียหายลดลง จากปีที่แล้วเสียหาย 1.4 ล้านไร่ ปีนี้เหลือ 2.6 แสนไร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีความยินดีที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยล่าสุดได้รับการสนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน จำนวน 20,700 ชุด อุปกรณ์ดับไฟป่าจำนวน 46 ชุด และอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ จากกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งทางจังหวัดจะนำไปใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่หน่วยกำลังลาดตระเวนป้องกันและไฟป่าใน 23 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่
ด้าน นายจอมกิตติ ศิริกุล ผู้บริหารโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างใกล้ชิด มีความห่วงใยในผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ โดยทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครลาดตระเวนดับไฟป่า ต้องทำงานอย่างหนักในการเฝ้าระวังและลาดตระเวนป้องกันเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะภาคเอกชน จึงให้การสนับสนุน ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทในเครือฯ โดยมีหลากหลายเมนู เช่น ข้าวอบใบบัว ข้าวกะเพรา รวมถึงข้าวหุงสุก ที่สามารถเก็บได้นานถึง 18 เดือนในอุณหภูมิปกติ เพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่า ลดภาระเจ้าหน้าที่ในการจัดหาเสบียงในขณะลาดตระเวน ซึ่งบ่อยครั้งในหนึ่งภารกิจอาจใช้เวลาในการลาดตระเวนหลายวัน
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การทำแนวกันไฟ และอุปกรณ์ดับไฟป่า อาทิ เช่น เครื่องเป่าลม ถังดับเพลิง ไฟฉาย หน้ากากกันควัน เพื่อสนับสนุนในภารกิจของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครใน 23 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย พร้อมกันนี้ได้จัดตั้งกองทุนสู้ไฟป่า ทุกหมู่บ้านของ อ.แม่แจ่ม จำนวน 104 หมู่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ออกลาดตระเวนดับไฟป่า และอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ให้กับศูนย์สั่งการอำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และสั่งการอีกด้วย ทั้งนี้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการจัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังและดับไฟป่า จะสามารถช่วยลดความเสียหายในพื้นที่และจะสามารถลดหมอกควันในพื้นที่ได้ในที่สุด

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/พิมพ์ศิริ จินาจันทร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 264

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738