ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มีนาคม 2560 / 16:59:42  
กงสุลสหรัฐฯ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กงสุลสหรัฐฯ เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กงสุลสหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสร้างสถานกงสุลฯ แห่งใหม่ และปัญหามลพิษฯ ของจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (23 มี.ค. 60) เวลา 13.00 น. ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสร้างสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาแห่งใหม่ และปัญหามลพิษฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับด้านปัญหามลพิษของจังหวัดเชียงใหม่ มีการปฏิบัติการมอบนโยบายที่เข้มงวดในการตรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยได้กำหนดเป้าหมายให้ลดพื้นที่เผาไหม้และจุด Hotspot ในการควบคุมค่า PM10 วัดไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เกิดจุด Hotspot และการเผาไหม้น้อยกว่า ปี 2559 พบว่า PM10 อยู่ระหว่าง 85 - 103 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยพบค่าสูงสุด 103 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐาน
ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มีข้อสั่งการในชุดปฏิบัติการในพื้นที่เฝ้าระวังควบคุมปัจจัยภาพในจังหวัดเป็นหลัก โดยพยายามทุกวิธีให้การเผาไหม้เกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือ หากพบให้รีบเข้าดำเนินการดับโดยเร็ว ข้อมูล GISTDA รายงานสถานการณ์ไฟป่า ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2560 จากดาวเทียมระบบ MODIS พบจุดความร้อน (Hotspot) บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 39 จุด

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส ต้นบุญ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 209

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738