ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มีนาคม 2560 / 14:09:31  
เชียงใหม่ เปิดงาน "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2560" ครั้งที่ 19
เชียงใหม่ เปิดงาน "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2560" ครั้งที่ 19
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2560" ครั้งที่ 19 เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มทอผ้า และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย มีโอกาสพบปะลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ตลอดจนสนับสนุนการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 มีนาคม 2560 นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดงาน "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2560" ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มทอผ้า และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ได้มีโอกาสพบปะลูกค้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เพื่อจะได้นำแนวคิดไปปรับปรุงพัฒนาการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงพัฒนาคุณภาพรูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สำหรับ การจัดงานงานทอเส้นฝ้ายสานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ATSME.CM) กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การออกร้านของผู้ประกอบการกว่า 400 คูหา สินค้าที่นำมาแสดงประกอบด้วย ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนังทำมือ อัญมณีเครื่องประดับ ของที่ระลึกและของตกแต่ง เครื่องแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ และกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ร่วมสร้างสีสันและความบันเทิงภายในงาน
ผู้อำนวยการศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า ปัจจุบันผ้าทอ ผ้าฝ้ายของไทยเริ่มเป็นที่รู้จัก และได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มของผู้นิยม หรือชื่นชอบในแวดวงที่ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร หากหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปหันมานิยมและเลือกใช้ผ้าทอผ้าฝ้ายที่เป็นผลผลิตของกลุ่มอาชีพ หรือผู้ผลิตในท้องถิ่นภาคเหนือมากยิ่งขึ้น กว่าเดิมจะเป็นการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งช่วยสร้างรายได้ และสร้างงานแก่ผู้ผลิตผ้าทอและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายอีกด้วย
ด้าน คุณ ปราบ เพิ่มแสงงาม อุปนายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่ (ATSME.CM) และเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของสินค้ากลุ่มผ้าฝ้าย ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย จึงได้ผนวกรวมกันเข้ามาเพื่อเป็นสวนหนึ่งของการจัดงานผ้าฝ้ายในปีนี้ เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อีกทั้งในปีนี้ทางสมาคมยังได้มีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ของการจัดงานผ้าฝ้าย ซึ่งมีแนวคิดมาจากลวดลายพื้นฐานที่นิยมใช้ในการทอผ้าฝ้าย ดูเรียบง่าย และสื่อถึงการสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 248 461 หรือ 080 497 0306 และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.atsmecm.info

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง/นันท์ลภัส/พิมพ์ศิริ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 250

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738