ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มีนาคม 2560 / 11:09:01  
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาครูปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีวินัยเด่น:คนดีมีวินัยรักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "STAR STEMS"

วันนี้ 25 มี.ค. 60 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก พหล สง่าเนตร ประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีวินัยเด่นคนดีมีวินัยรักภูมิใจในชาติสามารถเชียวชาญตามความถนัดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด "STAR STEMS" ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 พร้อมด้วย นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง การสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: การสร้างคนไทยให้เป็นคนดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลโครงการในการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความเข้าใจและยกระดับศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น "พลเมืองดี วินัยเด่น" ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 425 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยม และโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ / นรีภัสร์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 224

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738